Lundströms grafiska fabrik har flyttat

 och bytt namn till Studio Annvelu men det är den enda skillnaden.